Programma BeterOud

| Maria Weeber

“Beroerd, dokter”, zegt meneer Peerdeman, als zijn huisarts vraagt hoe hij slaapt. Maar eigenlijk komt de man voor zijn rugpijn. Lastig, want sinds zijn vrouw dementeert doet hij het hele huishouden. Tijd voor zichzelf heeft hij nauwelijks. Hij kan niet meer bridgen.

De POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) luistert in een gesprek goed naar de wensen van meneer Peerdeman: niet alleen op zorggebied, maar ook op welzijn en wonen. De wensen van hem staan hierin centraal. Dat is wat het programma BeterOud inhoud: de lijst van wensen van meneer Peerdeman worden samen besproken. Wat moet eerst, wat erna… Elk halfjaar komt de POH langs om deze lijst actueel te houden. Voor zijn rug krijgt hij fysiotherapie, maar op zijn lijstje staat de administratie doen, met hoge prioriteit, dat deed zijn vrouw namelijk. Daar slaapt Peerdeman niet goed door. Een vrijwilliger van WonenPlus helpt hem met de belastingaangifte en de administratie. Het steunpunt Mantelzorg regelt zorg op de avonden dat Peerdeman gaat bridgen.

Huisartsen in West-Friesland werken samen om BeterOud te realiseren.

0