Beoordeel nu je gemeente

| Maria Weeber

Is Medemblik een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking? Ik roep mensen op, met een beperking die een rolstoel of een rollator gebruiken, maar ook hun familie of mantelzorger, om een korte vragenlijst in te vullen op www.mtg2018.nl. Tot en met 3 december kan men hierop reageren. Het gaat bijvoorbeeld om de toegankelijkheid van het stadhuis Medemblik of het openbaar vervoer in de gemeente, namelijk buurtbus 415. Daar kan een rolstoelgebruiker geen gebruik van maken. Bij de Provincie Noord-Holland vindt de gedeputeerde Elisabeth Post de dat de buurtbus valt onder het begrip auto, dus een rolstoelgebruiker heeft daar weer pech mee.

Hoe zit het bij u in het dorp? Is het buurthuis goed toegankelijk of de sportaccommodatie? Zijn de brieven die de gemeente u stuurt digitaal of per post in begrijpelijke taal? Of wat vind u van de nieuwsbrief van de gemeente Medemblik of Medemblik Actueel? Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief van de gemeente Medemblik.

Vul de vragenlijst op www.mtg2018.nl in. U kunt daar ook zien hoe hoog de gemeente Medemblik staat. De hoogste vijf genomineerde gemeenten krijgen een verdiepend onderzoek.

0