Huishoudelijke hulp aanvragen

| Maria Weeber

Kees mailt mij naar aanleiding van mijn vorige column. Hij moet een heupoperatie ondergaan en hij vraagt huishoudelijke hulp aan bij de gemeente Medemblik (telefoon 0229 856000). Daar werd aan Kees verteld dat hij 8 weken moest wachten. Gelukkig had hij in de Medemblikker een artikel uit Opmeer gelezen waarin het ging over THH. Direct belde Kees met het wijkteam …en kreeg hij binnen twee weken huishoudelijke hulp! THH is ter ondersteuning van Mantelzorgers. Als hij dit niet zelf had geweten, had hij acht weken moeten wachten!
Dan had hij wel een klacht kunnen indienen…dat was ook zijn volgende vraag aan mij. Is er bij de gemeente Medemblik een onafhankelijke behandeling van een klacht? Of keurt Medemblik zijn eigen vlees?
Ik heb het op de site nagekeken: Inderdaad, men handelt de klacht zelf af. Door middel van een gesprek. Als men erna niet tevreden is met de uitslag, dan kan men de Nationale Ombudsman inschakelen. Deze buigt zich serieus over zorgklachten. Voor klachten over jeugdzorgbehandeling kan men -als het gesprek met de gemeente niet goed verloopt- het klachten- en adviesbureau jeugdzorg inschakelen (AKJ), men krijgt dan een vertrouwenspersoon.

 

0