windmolens

| Pieter Koning

In 2014 kwam er een plan vanuit de provincie genaamd “wind op land”. In dit plan stonden een aantal zoekgebieden waar de provincie windmolens kon plaatsen. Een aantal van deze gebieden waren binnen onze gemeente Medemblik. De eerst 5 komen te staan tussen de Westfrisiaweg en Zwaagdijk-oost in. De overige komen te staan tussen zwaagdijk-West en Nibbixwoud, tussen Hauwert en Midwoud/Oostwoud en bij Midwoud op de Broerdijk tussen de Broerdijk en Benningbroek.

PWF is een absolute voorstander van schone energie. Dat is een van de punten die bij ons het hoogte op de agenda staat. Echter voor PWF zijn er een hoop alternatieve mogelijk in plaats van windmolens binnen het bebouwde gebied van West-Friesland te plaatsen. Gedurende het proces werden wij hierin gesterkt doordat Amsterdam aangaf dat zij deze windmolens konden plaatsen en dat de bewoners het hiermee eens waren. De provincie wilde hier echter niet aan geloven.

PWF is hierop bij elkaar gaan zitten en we hebben gekeken hoe we dit aan konden pakken. Er was maar 1 mogelijkheid, groots en samen met alle inwoners. Dat hebben wij dan ook gedaan. Met name onze nummer 2 Maria en onze nummer 1 Siem, hebben hier zeer, zeer, zeer veel vrije tijd in gestoken. Maria is projectleider van de stuurgroep geworden en heeft samen met een aantal inwoners de gesprekken met de gemeente gevoerd en de regie gevoerd over de acties die gehouden werden. Bij alle besprekingen in de provincie is er een afvaardiging van PWF aanwezig geweest. Petities zijn aangeboden, moties en amendementen zijn ingediend, bezwaarschriften zijn ingediend, protestacties zijn gehouden. Alles met het doel ons mooie West-Friese landschap te behouden en het woongenot van onze inwoners te behouden.

Na zeer veel strijd is het gelukt om het grootste gedeelte van de windmolens ergens anders in Noord-Holland te laten plaatsen. Het is PWF niet gelukt om de 5 windmolens naast de Westfrisiaweg tegen te houden. Deze windmolens waren onderdeel van een plan van jaren geleden, waar toen al besluitvorming over is geweest. Ook onze bezwaren tegen de inpassingsprocedure heeft niet geleid tot het tegenhouden van deze molens. Gelukkig heeft PWF samen met de inwoners de plaatsing van 23 windmolens in onze gemeente tegengehouden. Zwaagdijk-West, Zwaagdijk-Oost, Hauwert, Oostwoud, Midwoud en Benningbroek hebben hun mooie uitzicht behouden!

Hieronder kunt u een kleine selectie van artikelen lezen die verschenen zijn in de lokale kranten en op internet.

PWF: Commissaris u verpest het West-Friese landschap

Mogelijk geen windmolens Medemblik.

Geen windmolens Broerdijk Midwoud en Oosterstraat Benningbroek

0