Windmolens

| Siem Zeilemaker

En weer heeft de provincie Noord-Holland schijt aan haar inwoners. In het verleden werd een afstand tot bewoning van 600 meter vastgesteld en dacht de gemeente Medemblik van het windmolengedonder af te zijn, omdat met die 600 meter er geen mogelijkheden zouden zijn in de open ruimte tussen de verschillende dorpen.
Maar dan bedenkt de provincie een list, ze stellen een Noord-Hollandse Energieregio in en die bedenkt dat die afstand van 600 meter wel een beetje minder kan. Goh, wat een unieke vondst als je deze ingenieursbureaus eerst de opdracht hebt gegeven om te zoeken naar oplossingen om veel meer schone energie op te wekken.
En de bewoners van de dorpen die er straks tegen aan mogen kijken? Ze staan weer buitenspel. Je komt met een tekening waar weer een heleboel gebieden staan “waar het moet kunnen” en gaat dan wachten wat er gebeurt. Precies hetzelfde als een paar jaar geleden moet de zogenaamde “zoekgebieden”
Met Maria Weeber heb ik met de toenmalige (te vroeg overleden)gedeputeerde Tjeerd Talsma hierover een gesprek gehad en hem gezegd dat dit “oude politiek” was. We hebben het allemaal over participatie, inspraak van bewoners over hun leefomgeving etc. maar het blijft bij mooie praatjes.
We vroegen toen aan Talsma waarom hij niet naar de bevolking ging om uit te leggen dat je een enorme moeilijke opgave hebt om heel veel schone energie op te wekken. Laat de bevolking (bijvoorbeeld West-Friesland breed) kijken naar oplossingen waar ze zelf in zouden kunnen participeren en daardoor draagkracht creëren. Komt de bevolking er niet uit kan je als provincie altijd nog zelf gaan acteren.
Nu krijgen de bewoners weer het gevoel, en terecht, dat “ze” toch weer doen wat ze zelf willen en verliezen nog meer het vertrouwen in de overheid.
Provincie, ga je schamen!!

0