Wethouders

| Siem Zeilemaker

In 2014 schreef ik het volgende “Medemblik verdient goede wethouders en een raad die de bestuurders kritisch volgt”.

Dat laatste is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad, naast het maken van beleid. In feite is de wethouder ingehuurd om het beleid van de raad uit te voeren. Om deze taak uit te voeren heb je natuurlijk bepaalde kwaliteiten nodig. Deze kwaliteiten zijn door de raad van Medemblik in 2012 vastgelegd in een profielschets. Hierin worden stevige eisen gesteld, maar er staat ook een flink salaris tegenover. Als de wethouder het goed doet houdt hij of zij steeds, gevraagd of ongevraagd, contact met de raad om te peilen of het goede spoor gevolgd wordt, want uiteindelijk is de raad “de baas”
De raad volledig informeren is van levensbelang. Dat niet doen zo ongeveer een doodzonde.

Een week na de laatste raadsverkiezingen van 2014 kwam de nieuwe raad bijeen en werd beëdigd. In die raad, er was nog geen sprake van coalitievorming, laat staan dat er al wethouders in beeld waren, diende ik, als fractievoorzitter van Progressief West-Friesland, een motie in. Het voorstel was om, met als basis de vastgestelde profielschets, geschikte kandidaten te selecteren voor de functie van wethouder. Voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat CDA, VVD, PvdA, GemeenteBelangen en D66 hier tegen stemden. Vervolgens werden er gesprekken gevoerd met alle partijen en kwam er een coalitie van CDA, GemeenteBelangen en D66 uit de hoge hoed met als wethouders Harry Nederpelt, Hans Tigges en Joset Fit. Over de profielschets is niet meer gesproken.

In het college werden de portefeuilles verdeeld, waarbij wethouder Fit zware portefeuilles op gebied van de Zorg, Dorpshuizen, Zwembaden, Bibliotheken, Sport(accommodaties), Kunst en Cultuur, Jeugdbeleid en Onderwijs toebedeeld kreeg. Mijns inziens veel te zwaar voor een onervaren wethouder, die op deze manier “voor de leeuwen is gegooid”. Haar eigen partij, GemeenteBelangen, is hieraan zeker medeschuldig. Gedurende de raadsperiode werden er delen van haar portefeuille overgenomen door de burgemeester, Frank Streng en Harrie Nederpelt.

Wat gaat er na de verkiezingen gebeuren?
Hans Tigges komt niet terug, Is Joset Fit weer kandidaat-wethouder?
PWF heeft weer aangekaart dat Medemblik goede wethouders hard nodig heeft en dat dat los van partijbelangen en egootjes moet staan. Dat is toch niet te veel gevraagd?

Siem Zeilemaker

0