Pieter vervangt tijdelijk Maria

| Bestuur PWF

Ons raadslid Maria Weeber moet zich door ziekte tijdelijk terugtrekken uit het raadswerk. Maria hoopt op een spoedig herstel, waardoor zij op een later tijdstip het werk weer zal oppakken. Pieter Koning, nu commissielid voor PWF, zal de taken tijdelijk van Maria overnemen. De eerste periode van overname is 16 weken. Deze kan 1 keer verlengd worden met nogmaals 16 weken. Daarna zou het later in de raadsperiode nog 1 maal 16 weken mogen. PWF wenst Maria sterkte met haar herstel, dat we je maar heel snel weer terug mogen zien in de raadzaal! Uiteraard wensen wij Pieter veel succes met zijn nieuwe taak in de gemeenteraad.

 

0