Nummer 4 Istvan stelt zich voor

| Siem Zeilemaker

Deze week is onze nummer 4 Istvan aan de beurt om zich voor te stellen. Vorig jaar heeft PWF een cursus gehouden voor kandidaat raadsleden. Tijdens deze cursus kregen de kandidaten middels een interactief lesprogramma zicht op het wel en wee van een raadslid. Onmiddellijk na de cursus heeft Istvan zich bij PWF aangesloten en is sindsdien een zeer actief en ook binnen de gemeenteraad gewaardeerd commissielid. Het woord is aan Istvan:

Vanuit mijn opleidingen tot arts en medisch bioloog wil ik mij inzetten voor een schone wereld. Voor de toekomst van de mens is het van essentieel belang dat wij tot inkeer komen en niet alles laten wijken voor geld. Natuurlijk is economie belangrijk, maar dat is niet absoluut. Wij behoren schone lucht in te ademen. De op handen zijnde Omgevingswet is een goed instrument naast de Participatiewet, om het lokale milieu schoon te houden. Wij moeten tenslotte bij onszelf beginnen.

Als het aan PWF ligt dan kunt u als kiezer met de nieuwe democratie invloed uitoefenen op uw leefomgeving. Sterker nog: dat kunt u voor een groot deel modelleren, in samenspraak met buurtgenoten. De politiek doet een stapje terug.

Omdat milieu-aspecten met betrekking tot opwarming van de aarde nijpend zijn en uitstel of dralen fataal is voor toekomstige generaties, is direct actie geboden. PWF is de enige lokale politieke partij, die bereid is tot actie voeren. Daarnaast komt PWF op voor de belangen van de gewone burger.
Nu ik gepensioneerd ben, wil ik mijn tijd besteden aan de doelstellingen van PWF, omdat zij onrecht en onevenwichtigheid aan de kaak stellen en actie niet schuwen. Dat past bij mijn overtuigingen. Ik sta voor het welzijn van mens en dier en daar hoort een schoon leefmilieu bij.

Meer weten, kijk op www.pwf-medemblik.nl.

Istvan Erdös,
commissielid PWF

0