Nummer 3 Pieter stelt zich voor

| Siem Zeilemaker

Deze week is onze nummer 3 Pieter aan de beurt om zich voor te stellen. Pieter is 7 jaar raads- commissielid geweest en nog 4 jaar alleen commissielid voor PWF. Geen onbekende dus op het politieke vlak. Naast de politiek is Pieter operationeel specialist bij de politie in Amsterdam-West. Ook is hij als oorlogsveteraan gastspreker en regiocoordinator bij Veteranen in de klas. Voor de lagere school zet hij zich in als verkeersouder. Het woord is aan Pieter:

Mijn naam is Pieter Koning. Binnen Progressief West-Friesland (PWF) ben ik portefeuillehouder veiligheid. Net als bij alle andere zaken hebben wij ook binnen het veiligheidsdomein de afgelopen vier jaar niet op onze lauweren gerust. Onze aangenomen voorstellen over meer wijkagenten, een betere integrale aanpak om woninginbraken te voorkomen en onze motie om het artikel in de APV over inbrekerswerktuigen strafbaar te houden, hebben zoden aan de dijk gezet. Waar anderen alleen woorden gebruiken, hebben wij daadwerkelijk actie ondernomen en zijn met voorstellen gekomen. We zijn er echter nog lang niet binnen onze gemeente, er is nog steeds overlast van drugs(dealers), de verkeersveiligheid is op sommige plaatsen ver te zoeken en inwoners hebben soms een onveiligheidsgevoel. Voor PWF is dit ondenkbaar, elke inwoner moet zich veilig kunnen bewegen en veilig kunnen voelen binnen onze gemeente. Gaat het dan heel slecht, nee zeker niet, maar het kan beter! Daarom zal PWF zich ook de komende vier jaar inzetten om zowel deze als andere onderwerpen bespreekbaar te maken en op de agenda te krijgen!

Pieter Koning, Ik bewaak uw veiligheid!

0