Nummer 15 Bertie stelt zich voor

| Bertie van Lubek / Pieter Koning

PWF kan niet zonder trouwe ondersteuners. Bertie is een van deze mensen. Trouw bezoekt zij elke fractievergadering en praat zij mee over alle zaken die langskomen. Elke partij mag wensen dat zij een Bertie hebben, maar wij hebben haar! Waarom heeft Bertie voor PWF gekozen? Het woord is aan Bertie:

Als geboren en getogen Andijkse op de kieslijst van Progressief West Friesland? Ja, dat klopt!
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen volgen wij, mijn man en ik, de fractievergaderingen al vier jaar op de voet en verbazen ons erover hoeveel dingen er langskomen. Zo’n verscheidenheid op elk gebied, de hele gezondheidszorg is overgeheveld naar de gemeente, woningbouw, duurzaamheid, huisvuil, sport, windmolens met acties tot Haarlem (de provincie) aan toe. Meten met twee maten… proberen de mens centraal te houden en dat spreekt ons aan.

Het prachtige West-Friesland met zeventien kernen, die hun eigen identiteit willen behouden… en toch een eenheid vormen tot de gemeente Medemblik. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Andijk is een grote kern qua inwoners en grootte en het verst gelegen van het gemeentehuis. Hierdoor ontstaat er wel eens wrevel en afstand. Maar opkomen voor de mensen die het nodig hebben, jong of oud, en doorgeven wat er in de kernen speelt. Een lokale partij met een ‘levend’ partijprogramma staat dichter bij de zaken die bewoners bezighouden en PWF kan zich daarvoor inzetten. Met oog voor de grote problemen die in de wereld spelen doen onze raad- en commissieleden hun uiterste best voor een Progressief West-Friesland.

Bertie van Lubek-Van de Oord.
Lijst 6, nr 15.

 

0