Medemblik in 2020 / 2050

| Siem Zeilemaker / Pieter Koning

Elke partij heeft wel iets in zijn programma staan over duurzaamheid. Zelfs het college heeft een programma duurzaamheid ingebracht wat is vastgesteld door de raad. Echter er zijn nogal wat opvattingen over wat duurzaamheid is. Zo heb je duurzaamheid qua milieu maar ook duurzaamheid qua samenleving. Ik wil het hier hebben over het milieu. In het klimaatakkoord van Parijs staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 graad. Maar ook staat erin dat er snel een einde moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze doelstelling is op dit moment voor Nederland niet te halen voor de afgesproken datum van 2020/2050.

PWF heeft als enige partij binnen de gemeente Medemblik concrete voorstellen gedaan om de klimaatdoelstelling te bereiken. Als we op de wijze doorgaan die in het programma duurzaamheid staat beschreven en die alle andere partijen voldoende vinden, voldoen we in 2050 nog niet aan onze doelstellingen. Namelijk alle woningen moeten dan gasloos worden. Fossiele brandstoffen worden niet meer gebruikt. Voor die transitie is veel geld nodig, wat lang niet iedereen heeft. U kunt een duurzaamheidslening afsluiten bij een bank, maar wat andere partijen ook beweren, die is niet voor iedereen bereikbaar. Er moet dus geld beschikbaar komen om dit te gaan uitvoeren. PWF had een mooi stelsel bedacht zodat gasloos wonen voor iedereen bereikbaar zou zijn. Helaas mocht het niet zo zijn. Een enkele partij steunde ons voorstel, maar daar bleef het bij.

In februari 2018 hebben we een nieuwe poging ondernomen om de duurzaamheidslening door de gemeenteraad te krijgen. Helaas heeft hij het net niet gehaald. Zelfs de partij D66, die het hards roept dat ze voor duurzaamheid zijn en er alles aan doen, heeft beide keren het voorstel niet gesteund. Verder dan een paar kleine aanpassingen aan het programma duurzaamheid is D66 helaas niet gekomen, geen lef, geen visie naar de toekomst.

Wat nu? PWF blijft ook de komende 4 jaar strijden om duurzaamheid echt op de agenda te houden, maar ook bereikbaar voor een ieder te maken. Duurzaamheid is voor PWF geen containerbegrip, maar heeft voor ons daadwerkelijk inhoud. PWF doet er alles aan om de gemeente Medemblik in 2050 een duurzame gemeente te laten zijn. Maar dan mag er echt geen tijd verloren gaan.

0