Kinderarmoede

| Pieter Koning

PWF maakt zich al sinds zijn bestaan druk over kinderarmoede. Welk persoon in onze gemeente kan zich daar niet druk over maken? Het gaat niet over luxe zaken, maar over gewone dingen zoals meedoen op een sportclub of een fiets voor naar school. De gemeente Medemblik heeft goede regelingen. Een van de regelingen waar de mensen aanspraak op kunnen maken is stichting leergeld. PWF heeft zich hard gemaakt voor deze stichting. Het is een stichting met het hart op de juiste plaats, die zich inzetten voor kinderen die het minder hebben. De gemeente kan ouders doorverwijzen naar stichting leergeld.

En juist daar gaat het mis. Niet bij het doorverwijzen, maar bij het zich aanmelden. Er zijn ongeveer 800 kinderen binnen onze gemeente die in armoede leven. Je zal zeggen dat een groot deel daarvan dan ook recht heeft op ondersteuning van stichting leergeld. Binnen onze gemeente hebben slechts 155 kinderen gebruik gemaakt van de stichting. Dan zijn er nog 112 kinderen die deel hebben genomen aan een culturele- en sportactiviteiten, 25 kinderen werden ondersteunt bij schoolactiviteiten, hebben een onderwijsbijdrage gekregen en/of een pc regeling en 18 kinderen hebben een fiets gekregen. Alles bij elkaar opgeteld, nog lang geen 800.

PWF zag dit al langer gebeuren. Op 10 november 2016 hebben wij een motie ingebracht of het mogelijk zou zijn op scholen de ouders middels, bijvoorbeeld, een folder te informeren over de regelingen die er zijn op het gebied van sport. Alle partijen, op D66 na, gingen met dit voorstel akkoord. Vervolgens heeft het college ook nog een mooie geldkrant uitgebracht, waarin alle regelingen stonden beschreven. Echter kennelijk zonder resultaten. Als wij het hier bijgevoegde jaarverslag van stichting leergeld bekijken is de stijging van het aantal meldingen in de gemeente Medemblik, nihil. Hoe kan dit toch? Waarom is dit college de afgelopen 4 jaar niet in staat geweest om deze kinderen en hun ouders te bereiken.

PWF is hier nog niet klaar mee, wij willen dat de gemeente voor het einde van de volgende raadsperiode alle 800 kinderen in Medemblik bereikt heeft. Wij zetten onze strijd voort, in het belang van deze kinderen!

Jaarverslag stichting leergeld West-Friesland

In het jaarverslag staat ook nog een mooi artikel over PWF die de donaties van de nieuwjaarsduik 2018 gedoneerd heeft aan stichting leergeld.

0