Jeugd en de zomervakantie

| Pieter Koning

PWF heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Sinds de coronacrisis ook binnen onze gemeente heeft toegeslagen is de overlast van jongeren op straat toegenomen. Dat hebben wij niet alleen zelf geconstateerd maar hebben wij ook van andere kanalen vernomen. Binnen de kern Wognum zie ik ook een toename van vernielingen, aangericht door jongeren. PWF maakt zich wat betreft deze overlast zorgen over de aankomende zomervakantie. Een hoop gezinnen blijven door de coronacrisis thuis, of zijn financieel gedwongen thuis te blijven. Ook zijn jongeren minder in de gelegenheid om zelf activiteiten te ondernemen. Er zijn geen kermissen, geen festivals en pretparken zijn beperkt toegankelijk. Waar andere jaren de gemeente tijdens de zomervakantie rustig bleef, zal het dit jaar mogelijk drukker worden binnen onze gemeente. Wat PWF betreft moet de gemeente het heft in handen nemen en zorgen dat er binnen onze gemeente activiteiten voor jongeren komen.

Vraag 1:
Gaat de gemeente extra activiteiten ontplooien voor jongeren van de onderbouw basisschool?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke activiteiten?

Vraag 2:
Gaat de gemeente extra activiteiten ontplooien voor jongeren van de bovenbouw basisschool?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke activiteiten?

Vraag 3:
Gaat de gemeente extra activiteiten ontplooien voor jongeren van het voortgezet onderwijs?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke activiteiten?

Vraag 4:
Gaat de gemeente extra activiteiten ontplooien voor jongeren buiten bovengenoemde criteria?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke activiteiten?

Vraag 5:
Bent u het met PWF eens dat het een taak van de gemeente is om juist nu tijdens deze zomervakantie te zorgen voor activiteiten?

Vraag 6:
Bent u het met PWF eens dat het relatief eenvoudig is om deze activiteiten te organiseren? (Openstellen voetbalvelden met toezicht van vrijwilligers als voorbeeld)

Vraag 7:
Bent u het met PWF eens dat de uitgaven van de gemeente voor deze activiteiten binnen de perken kan blijven? (Met wat sport attributen en vrijwilligers gaan we voor een paar categorie├źn, denk ik, een heel eind komen).

Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af.

Met vriendelijke groet,

Pieter Koning
Raadslid PWF (Progressief West-Friesland)
Gemeente Medemblik

Medemblik Actueel

Foto: Medemblik Actueel

 

 

0