Installatie nieuwe raad

| Pieter Koning

Gisterenavond 29 maart zijn de nieuwe gemeenteraad en de commissies voor de gemeente Medemblik aangesteld.
Uiteraard gaat PWF er de komende 4 jaar weer met volle kracht tegenaan met de volgende leden:

Gemeenteraad:
Voor PWF Zitten Siem Zeilemaker en Maria Weeber in de gemeenteraad. De raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente en neemt beslissingen over allerlei gemeentelijke zaken. Te denken valt hierbij aan de WMO, bestemmingsplannen, jeugdzorg en veiligheid. Er zijn echter nog zeer veel andere zaken waar de gemeenteraad over gaat. Onze raadsleden zijn de eerste aanspreekpunten voor de partij. Siem en Maria zijn tijdens de afgelopen verkiezingen voor PWF gekozen om zitting te nemen in de gemeenteraad.

Commissie:
Er zijn drie commissies binnen de gemeente Medemblik. Deze commissies bereiden de raadsvergaderingen voor. Er zijn twee soorten commissie vergaderingen. Oriënterende en meningsvormende. De raadscyclus begint bij de oriënterende commissie. In deze vergadering kunnen er vragen ter verduidelijking gesteld worden. Het college geeft hierbij antwoord op, eventueel ondersteund door de ambtelijke organisatie. De volgende vergadering binnen de cyclus is de meningsvormende commissie. Tijdens de ze vergadering kunnen de partijen hun mening geven over de onderwerpen op de agenda. Ook kunnen zij aangeven of zij moties en amendementen op het voorstel willen indienen. Dat zijn wijzigingen of aanvullingen op het voorstel. Tijdens deze vergadering bepalen de partijen ook of een voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk naar de gemeenteraad gaat. Vervolgens gaan de voorstellen naar de gemeenteraadsvergadering, waar ze definitief worden aangenomen of verworpen. Vervolgens begint de cyclus weer opnieuw.

Voor PWF zitten de volgende leden in de commissies:

Ruimte: Istvan Erdös en Siem Zeilemaker
Samenleving: Angelique van Straalen en Maria Weeber
Bestuur en middelen: Trijnie Wolfslag en Pieter Koning

Fractieoverleg:
Om deze overleggen voor te bereiden heeft PWF elke maandagavond om 18:00 uur een fractieoverleg op het gemeentehuis in Wognum. Mocht u zaken willen bespreken met de fractie dan kunt u deze altijd inbrengen. Neemt u vooraf even contact op met info@pwf-medemblik.nl of met Siem, Maria of Pieter. Het kan namelijk gebeuren dat wij op een andere locatie overleggen.

0