HVC

| Siem Zeilemaker / Pieter koning

HVC

Als er een gemeenschappelijke regeling is waar PWF de afgelopen 4 jaar continue mee bezig is geweest dan is het de HVC. De HVC is de gemeenschappelijke vuilcentrale. In een gedeelte van Nederland halen zij het vuil op. Ook importeren zij vuil vanuit Engeland, omdat dit financieel voordelig voor hen is. De HVC heeft onder andere een vuildepot in de Wieringermeer op de rand van de gemeentegrens. De gemeente is aandeelhouder binnen de HVC. Samen met 6 andere west-Friese gemeentes zitten zij in een samenwerkingsverband het CAW. Het CAW heeft een stem binnen de aandeelhoudersvergadering van het HVC. Dus als de gemeente Medemblik iets voor elkaar wilt krijgen bij het HVC, zal dit altijd eerst via het CAW moeten gebeuren en dan gaat de voorzitter van het CAW dit in de aandeelhoudersvergadering verwoorden, volgt u het nog?

Salaris directeur
De eerste strijd die PWF tegen de HVC heeft gevoerd ging over het salaris van de directeur. Het salaris steeg namelijk boven de zogenaamde Balkenende-norm (WNT-norm) uit. PWF had middels een unaniem aangenomen motie wethouder Tigges de opdracht gegeven er bij de aandeelhoudersvergadering op aan te dringen dat het salaris van de directie van de HVC binnen de WNT norm zou blijven en er bij de directeur op aan te dringen zelf het initiatief te nemen zijn salaris binnen de norm te brengen. Dit voorstel is niet aangenomen binnen het CAW en hebben ze dan ook niet ingebracht in de aandeelhoudersvergadering. Voordat deze discussie goed en wel tot een eind was gekomen, had de directeur ontslag genomen. Dan zal je denken dat het bij de HVC wel was doorgedrongen dat het geen goed idee was om de directeur een salaris boven de WNT norm te geven. Het tegenovergesteld was waar. De nieuwe directeur had wederom een salaris wat boven de norm lag. Zelfs het CAW had ingestemd met een salaris boven de WNT norm en wat schokkender was, zelfs wethouder Tigges had ermee ingestemd tijdens de vergadering bij het CAW. Onverteerbaar wat PWF betreft. In mei 2017 heeft PWF de wethouder op het matje geroepen middels een zogenaamd interpellatie verzoek. PWF heeft aangegeven dat de wethouder de stem van de raad van Medemblik niet goed verwoord heeft binnen het CAW door in te stemmen met het salaris van de directeur. De wethouder had beter moeten weten en had tegen moeten stemmen. Hierop heeft PWF een motie van afkeuring ingediend. Alleen de partijen GL/CU/PW2010 en PVDA hebben PWF hierin gesteund. Het huidige salaris van de directeur van de HVC is nog steeds boven de WNT-norm. Ook krijgen wij signalen binnen dat er meer salarissen van directieleden van de HVC boven deze norm liggen. Tijdens een Themaraad over de HVC heeft PWF dit direct aan de directeur gevraagd. Deze weigerde hierop antwoord te geven. Vervolgens heeft PWF geprobeerd via de gemeenteraad uit het CAW te stappen, zodat we rechtstreeks aandeelhouder kunnen worden en WEL wat te vertellen hebben. Leek ons logisch, maar de raad schoot het af. Wat PWF betreft krijgt dit zeker nog een vervolg.

Stankoverlast
Ja en dan de stankoverlast van de Vuilstort in de Wieringermeer. Eerst was het een “gewone vuilnisbelt” voor West-Friesland en de Wieringermeer. Toen de vuilverbranding in Alkmaar er kwam werd er niet meer gestort maar ging HVC andere activiteiten ontplooien, zoals composteren en vergisten. In principe milieuvriendelijke activiteiten, maar dan moet je het wel goed doen en niet de omgeving opzadelen met de stank. Met name de Medemblikkers zijn hier al jaren de dupe van. Er werd veel geklaagd, maar die klachten werden nooit serieus genomen door HVC. Tot er een “Comite tegen de Stank” werd opgericht door Siem Zeilemaker, Margreet Schermer en Paul Rietmeijer. Zij gingen op bezoek bij de gedeputeerde van NH om aandacht te vragen. Daarna organiseerden zij een handtekeningenactie die in korte tijd bijna 1500 handtekeningen opleverde. Margreet en Siem togen weer naar Haarlem, spraken de milieucommissie toe en boden de handtekeningen aan.
Resultaat tot nu toe is dat er al meer dan 40.000 ton vuil is afgegraven en alsnog naar Alkmaar is vervoerd. Ook wordt er op dit moment een onderzoek naar de herkomst van de stank ingesteld. Dit onderzoek moet onafhankelijk zijn, maar of dat ook zo is…? Wij twijfelen omdat HVC eerder ontkende dat de stank van HVC kwam en wie betaalt het onderzoek…, inderdaad HVC. Ook dit hoofdstuk HVC wordt vervolgd.

 

0