HVC update – Wieringermeer

| Margreet Schermer

Update over de ontwikkelingen rondom deze “bron van ergernis” in Medemblik.

Zoals jullie weten is onze partij “Progressief West-Friesland” kortweg PWF, al jarenlang nauw betrokken bij het wel en wee, wat betref deze lompe afvalverwerker. Het terrein bestaat uit 4 bedrijven, te weten HVC, Afvalzorg, Sortiva en sinds kort een vierde bedrijf Groen & Grond.

Na jarenlang klagen bij diverse instanties wat betreft de vaak ondraaglijke stank die oeverloos uitwaaierde over onze mooie stad Medemblik en Opperdoes en Twisk,

hebben we in 2019 toch wel enige successen behaald op dit front. De HVC heeft door het controlerend orgaan OGDNZG (Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied) toch aanpassingen moeten doen om te zorgen dat deze stank nu voor eens en voor altijd uit Medemblik en de omliggende dorpen zou verdwijnen

Ok, het stinkt nog steeds af en toe, maar toch beduidend minder als de voorgaande jaren toen je werd verdreven uit je eigen tuin door die eeuwige vieze, rotte geur. We blijven te allen tijde alert en zitten bovenop deze slepende kwestie.

In de Gemeenteraad hebben we verschillende vragen gesteld over de uitbreiding van de stortplaats in de Wieringermeer, over het “afvoerputje” van Nederland! Zo wordt namelijk de Wieringermeer inmiddels genoemd mede door alle commotie rondom de datacenters van Google en Microsoft. De PWF heeft het toch voor elkaar gekregen dat er voortaan overlegd moet gaan worden tussen gemeenten wanneer er sprake is van mogelijke overlast door een activiteit welke grote invloed kan gaan hebben op die buurgemeente. Een grote stap in de goede richting vinden wij.

Toch is er meer gaande als alleen maar stank bij de stortplaats aan de rand van Medemblik en officieel trouwens behorende tot de Gemeente Hollands Kroon. Er wordt uitgebreid, en dus kan er meer gestort worden…..maar wat wordt er eigenlijk gestort? Bij de PWF zijn verschillende berichten en e-mails binnen gekomen waaruit blijkt dat in 2021 zeer dubieuze stoffen gestort gaan worden die ontzettend schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. voor deze stoffen hoeft geen MER rapport (milieueffectrapportage) overlegd te worden. Dat wil zeggen, dat er niet gecontroleerd hoeft te worden of dit storten veilig gebeurd en naar de milieurichtlijnen en of het wel mag. Natuurlijk is het op z’n minst vreemd te noemen dat juist bij deze gevaarlijke stoffen geen controlerapport opgesteld hoeft te worden. Dat moet anders!

Chroom-6 is een stof wat gestort gaat worden! DE stof waar ze bij defensie doodziek van zijn geworden en wat een aantal jaren terug breeduit in de media werd besproken en verafschuwd. Ook asbest wordt gestort, maar wordt het veilig gestort…..in bigbags welke hermetisch afgesloten zijn en waar geen snippertje uit kan ontsnappen, of toch wel?

Afvalzorg heeft een ontheffing aangevraagd voor het storten van steenwolmatten en 250 ton linoleumafval. Er is geen verwerkingscapaciteit in Nederland aanwezig volgens diverse verwerkers, of volgens onze info te duur . Storten betekent dus, dat dat daar voor eeuwig blijft liggen en nergens anders verwerkt of gerecycled kan worden….op geen enkele manier!

De vergunde 140.000 ton vergistbaar materiaal wordt ook weer verhoogd met 12.000 ton ander dubieus materiaal. Wie zegt dat dat ook weer geen stankoverlast gaat geven?

Twee weken geleden hebben wij een gesprek gehad op het terrein van HVC met een extern communicatiebedrijf, ingehuurd door Afvalzorg. Ze gaan zich verdiepen in deze mistige materie en willen ons, de burger en gemeente, meer gaan informeren. Wij hopen voor hen dat het allemaal wat duidelijker gaat worden maar voor ons is het allang glashelder wat er gebeurd op/bij deze “bron van ergernis”.

Wij blijven op onze hoede en we gaan ons ook in 2021 weer voor de volle 100% inzetten voor de gezondheid en veiligheid voor de burgers van Medemblik en blijven alert op de dingen die komen gaan.update

Foto: Noord-Hollands Dagblad (NHD)

Klik Hier voor het stuk van 7-10-2020 in het NHD

0