Een terugblik over de afgelopen 4 jaar

| Bestuur en fractie PWF

PWF is de enige partij binnen de gemeenteraad van Medemblik die 4 jaar lang actie heeft gevoerd en voor de inwoner op de bres is gesprongen. 4 jaar lang voor u klaar staan, luisteren en dan ook daadwerkelijk iets doen. Dat is PWF ook de komende raadsperiode van plan!

Wat heeft PWF de afgelopen Periode voor u gedaan?

 • Veel meer aandacht gevraagd voor de fiets, meer fiets-parkeerplekken in kern Medemblik;
 • aandacht voor onveilige verkeerssituatie bij de Bloesem en de Stolphoevelaan in Wognum;
 • Energieneutraal gemeentehuis als voorbeeld voor de hele gemeente;
 • Steeds aandacht gevraagd voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Actie tegen uitbreiding vliegveld Lelystad i.v.m. lage vliegroute over West-Friesland;
 • Ingezet voor betere ontwikkeling de Vooroever, met name voor sport en recreatie;
 • Steeds aandacht voor beter openbaar vervoer met o.a. initiatief voor OV knooppunt Zwaagdijk-Oost;
 • Continue aandacht voor direct contact met de gemeente in zoveel mogelijk kernen;
 • Protest gevoerd tegen windmolens op onrechtmatige plekken, waaronder Abbekerk, Twisk, Opperdoes, Hauwert, Midwoud-Oostwoud, Broerdijk en Zwaagdijk-Oost (bij Gedeputeerde Staten). Zes keer ingesproken en met West-Friezen twee keer in het provinciehuis actie gevoerd. Ervoor gezorgd dat er 23 windturbines minder komen in gemeente Medemblik;
 • Bibliotheek opgezet in Zwaagdijk-West, in samenwerking met de Wildebras en Dorpsraad;
 • Acties gevoerd voor goede doelen, onder meer jaarlijkse Nieuwjaarsduik;
 • Strijden voor een cultureel centrum in het oude Stadhuis van Medemblik, met daarin de bibliotheek;
 • Terugkerend aandacht gevraagd om acties tegen de toenemende inbraken in woningen. Door PWF is het artikel over het voorhanden hebben van inbrekersgereedschap in de APV gebleven. De politie ziet dit als een belangrijk handhavingstool;
 • Zwembus gerealiseerd in Zwaagdijk-West;
 • Ondersteuning natuurspeeltuin in Wognum;
 • Initiatief genomen voor terugdringing van alcohol en drugsgebruik onder de jongeren;
 • Stankoverlast tegengegaan, vuilstort Middenmeer;
 • Voorstellen ingediend voor duurzaamheidssubsidies en nieuwbouw zonder gasaansluiting;
 • Bij elke begroting gepleit voor meer geld naar de jeugd en meer aandacht voor mensen onder de armoedegrens;
 • Raadsledencursus opgestart;
 • Actie ondernomen tegen de hoogte van de gebouwen op het bedrijventerrein Zevenhuis;
 • 4 jaar lang een informatieve column over veranderingen in de zorg in Medemblikker/Koggenlander;
 • Steeds aandacht voor beter openbaar vervoer met onder meer een initiatief voor openbaar vervoers knooppunt Zwaagdijk-Oost en de terugkeer van de buurtbus in Hauwert en Zwaagdijk-West;
 • Betere doorstroming van de Westfrisiaweg en veiligere oversteekpunten voor fietsers, terugkomend overleg met Heijmans en Provinciale Staten van Noord-Holland hierover;
 • Stichting leergeld West-Friesland gesteund met flyeractie op alle basisscholen.

Naast bovenstaande zaken heeft PWF 82 moties en amendementen ingediend, omdat wij het niet eens waren met het bestaande beleid of de voorstelen die gedaan werden. Naast alles wat genoemd is zijn er ongetwijfeld zaken die wij vergeten zijn.

PWF UITGESPROKEN ACTIE(F)

Foto www.onzin.com

0