Dorpshuis Abbekerk

| Siem Zeilemaker

De gemeente is al jaren aan het praten over een nieuw dorpshuis in Abbekerk. Het huidige dorpshuis is aan vervanging toe. Regelmatig ontvingen we signalen van de dorpsraad van Abbekerk-Lambertschaag dat de gesprekken niet opschoten, er telkens weer uitstel was om allerlei redenen. Echt soepel ging het dus niet.

Maar eindelijk komt er licht in de duisternis en binnenkort moet de gemeenteraad een besluit nemen.
Ter voorbereiding hebben we vorige week vrijdag gewandeld van het Nieuwe Bonte Paard, langs de ijsbaan en voormalige gemeentewerf naar de school en vervolgens naar het huidige dorpshuis. Onderweg kregen we wat informatie en werd ons verteld dat we ongeveer op dat moment de stukken over de locatiekeuze toegstuurd kregen.
Deze locatiekeuze hebben we afgelopen maandag 24 september besproken. We kregen een uitleg, konden vragen stellen en de dorpsraad heeft ingesproken.

Na de beantwoording van de vragen wat erg moeizaam ging bleven er nog veel vragen onbeantwoord. Daarom hierbij schriftelijke vragen aan het college:

1.
Wat is de reden dat het locatieonderzoek van 4 april 2018 pas voor de raad beschikbaar was op vrijdag 21 september, terwijl verschillende betrokkenen dit al veel eerder ter beschikking hadden. Hoe ziet u dit in het kader van actieve informatieverstrekking door het college?

2.
Wat is de reden dat in het locatieonderzoek opties(s) zijn opgenomen die niet met (alle) betrokkenen zijn besproken? Hoe ziet u dit in het kader van participatie?

3.
Wanneer is de locatie ijsbaan/gemeentewerk in beeld gekomen? Zelfs tijdens de “locatiewandeling” op vrijdag 21 september werd hier wel langs gelopen, maar werd niet gezegd dat deze locatie ook in beeld was!

4.
Als voor deze optie wordt gekozen, wat betekent dat dan voor de geplande woningbouw, kan woningbouw dan plaatsvinden op de dorpshuislocatie?

5.
Wat is de betrokkenheid van het nieuwe Bonte Paard in dit geheel?

6.
Zijn er al afspraken met het Nieuwe Bonte Paard gemaakt betreffende de horecaexploitatie van het dorpshuis in de toekomst?

7.
Wat is, bij benadering, de grondwaarde van de locatie de Plaats bij een keuze voor combinatie van dorpshuis en school op de dorpshuislocatie?

8.
Wat is, bij benadering, de grondwaarde van de dorpshuislocatie bij een keuze voor de Plaatslocatie of ijsbaan/gemeentewerf?

0