Begroting 2019 – algemene beschouwingen

| Siem Zeilemaker
Algemene beschouwingen van PWF
Donderdag 8 november is in de begrotingsraad besloten waar de gemeente volgend jaar haar geld aan uitgeeft.
In deze vergadering hebben de politieke partijen ook hun Algemene Beschouwingen gehouden.
Hieronder die van PWF
PWF is van mening dat er goed gekeken moet worden of de burgers van Medemblik van die uitgaven gelukkiger worden. De wethouder van geluk heeft zich helaas nog niet gemeld.
Als het aan PWF ligt dan
Liever geld voor goede sociale huisvesting dan voor recreatieparken
Liever geld naar een mooi zwembad dan naar een haven voor cruiseschepen.
Liever meer geld voor de jeugd(zorg) dan een ondernemersfonds
Liever goede verlichting op fiets- en voetpaden dan subsidiƫren van de catering in het gemeentehuis
Liever extra geld naar sport en cultuur dan naar nieuwe inrichting van het gemeentehuis
In het Medemblik van PWF voelt iedereen zich veilig en is het ook veilig.
In dat Medemblik heeft iedereen een fatsoenlijke en betaalbare plek om te wonen,
-worden mensen niet gestraft als ze zonnepanelen op hun dak plaatsen.
-wordt iedereen fatsoenlijk behandeld, ook mensen met een achterstand, arbeidsmigranten etc.
-In dat M is het niet zo dat de grootste schreeuwers hun zin krijgen maar heeft iedere burger een stem en wordt serieus genomen
Daar wordt geluisterd en omgekeken naar de problemen en behoeften van de stille minderheid.
Daar wordt hufterig gedrag niet getolereerd en wordt bestraft
In het Medemblik van PWF loopt Medemblik voorop als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om de zorg, als het gaat om veiligheid, als het gaat om samen.
Op dit Medemblik zijn we trots en dit M wordt door andere gemeenten als voorbeeld gezien.
Maar dat Medemblik van PWF is ver weg
Als het om geluk gaat neem ik de jeugd als voorbeeld. 11% valt onder een of andere vorm van jeugdzorg
We moeten jongeren gelukkig maken, ontmoetingsplekken creeeren, sluit aan bij hun sport- en cultuurbehoefte, verlaag de financiele drempels. Luister naar wat de jeugd wil en help ze daarbij. JOGG is een mooi voorbeeld, Jaren geleden was ik in Schagen samen met toen ook wethouder Kuijpers en waren we enthousiast, maar daarna werd het stil. Nu gaan we het toch doen, top. Een gezonde geest in een gezond lichaam. meer inzetten op preventie. De druk op de jeugdzorg kan hierdoor verminderen.
Woningbouw
De woningvraag is groot in onze gemeente. We moeten niet alleen in de rij gaan staan met andere gemeenten en om meer contingenten vragen, want dat gaat jaren duren. Maar zet in op andere vormen van woningbouw voor starters en senioren, tijdelijke huisvesting, semi-permanente wooncomplexen zoals het Dirk Veermanhof in Wognum, en dit als het aan ons ligt in iedere kern, samen wonen voor ouderen en Tiny houses. En niet te vergeten, zoek niet naar wat niet kan, maar naar wat wel kan.
Veiligheid
Als wij naar de criminaliteitscijfers kijken, lijkt Medemblik veiliger te worden. Is dit wel zo? Zijn mensen nog wel bereid om aangifte te doen of moedeloos geworden van het niet in behandeling nemen van hun aangifte. Wat doen wij als gemeente met onze partners in de aanpak van (drugs)overlast en overlast van verwarde personen. Daar moeten wij als Medemblik een antwoord op zien te krijgen, voordat mensen voor eigen rechter gaan spelen.
Participatie
Hebben mensen vertrouwen in de gemeente? Staan we naast elkaar of tegenover elkaar. De discussies over het zwembad in wervershoof, het dorpshuis in abbekerk, zijn niet goed voor het vertrouwen in de gemeente. We nemen de inwoners mee in het traject totdat het er op aankomt en dan trekken wij ons eigen plan, wat leidt tot onbegrip of een kleine opstand. Al het vertrouwen in 1 keer weg. Laat burgers participeren, maar stel duidelijke kaders. en laat ze niet het gevoel krijgen dat er een verborgen agenda is. En niet te vergeten: maak gebruik van kennis onder burgers.
En de rol van raad en college
Waar zijn we ook al weer voor gekozen als raadslid? Voor het algemeen belang van de burgers, voor de hoofdlijnen van beleid en de controle op het college. Niet alleen voor de belangen van 1 kern of 1 clubje, want dan moeten we de namen van de partijen veranderen in Forza Wognum, Wervershoof, Abbekerk of welke kern dan ook. Natuurlijk melden we misstanden, vragen we aandacht, maar laten we stoppen met adhocvoorstellen.
En wat is ook alweer de rol van het college: het uitvoeren van beleid wat door de raad is vastgesteld, niet meer en niet minder. Hoe moeilijk kan het zijn. Wat heeft de raad u opgedragen. En als de kaders van de raad niet duidelijk zijn gaat u het vragen, neem ze veel eerder mee in uw idee van uitvoering, vertel ze waarom het een wel en het ander niet mogelijk is.
Blijf niet doorploeteren, want op deze manier staat de Medemblikker politiek voor schut.

 

Groet van

Siem Zeilemaker
Fractievoorzitter PWF
Medemblik
0