Algemene beschouwingen begroting 2020

| Siem Zeilemaker
Daar staan we weer. Weer een jaar voorbij, en als je ouder wordt gaat het steeds sneller. En weer een nieuwe begroting.
Dank aan de organisatie dat ze er, weliswaar met gebruik van de kaasschaaf, toch een redelijk sluitend verhaal van hebben kunnen maken.
 
Vorig jaar zei ik dat PWF van mening is dat er goed gekeken moet worden of de burgers van Medemblik van de uitgaven in de begroting gelukkiger worden. De wethouders van geluk meldden zich toen spontaan, ik werd daar helemaal blij van, maar dat geluksgevoel is helaas niet blijven hangen.
Als een voorbeeld noemde ik vorig jaar het geluk van de jeugd. Wat hebben we daaraan gedaan? Zegt u het maar, ik heb het blijkbaar gemist.
Via het pact van WF roepen we dat we bij de meest aantrekkelijke regio’s van NL willen horen. Volgens mij moeten we dan eerst zorgen dat onze eigen inwoners gelukkig en tevreden zijn, want elke ondernemer weet dat mond tot mondreklame de beste reklame is.
We kunnen mensen gelukkig maken met een woning. Allerlei moties, amendementen, maar concreet? Ik heb het idee dat we het drukker hebben met huisvesting van arbeidsmigranten dan met oplossingen zoeken voor de Medemblikker bevolking. Huisjesmelkers etc. kunnen hier gewoon hun gang gaan, er staat bijna geen betaalbare woning meer te koop of te huur.
Ik vraag het college, gaan we hier komend jaar wat aan doen of niet.
Vorig jaar en ook daarvoor heeft PWF de veiligheid genoemd.
In de ogen van PWF is er helaas helemaal niets veranderd. Zijn wij de enigen die zich hier druk over maken? Veiligheid gaat over zoveel zaken, zoals veiligheid op straat, drugshandel en gebruik, woninginbraak, hardrijders, rijden onder invloed, betere verlichting, echte inrichting 30 km gebieden. Veel te kort politie.
We moeten het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten. Ook hier de vraag wat gaan we concreet het komend jaar doen?
Natuurlijk zijn sporthallen, dorpshuizen en zwembaden belangrijk, maar ze kosten veel geld en ook heel veel ambtelijke tijd. Er is nog steeds geen samenhangend accommodatiebeleid. Wat komt er terecht van het toekomstbeeld, de stip op de horizon. Welke ambities hebben we, wat willen we met onze gemeente. We zijn weer een jaar verder en wat is er gebeurd?
Dames, heren, we kunnen ook werken aan zaken die veel meer mensen gelukkiger maken, zaken die iedereen aangaan. Laten we beter zorgen voor de jeugd, de ouderen, de minima. Laten we een gemeente worden waar geen eenzaamheid bestaat, een gemeente waar het veiligheidsgevoel groot is, waar geen tegenstelling tussen bevolkingsgroepen bestaat, waar we ons geen zorgen hoeven te maken over de verharding in de maatschappij, het schofterig gedrag via social media. Een gemeente waar iedereen mee kan doen, waar het om samen gaat.
Maar ook een gemeente waar ruimte is voor creativiteit, nieuwe ideeen, ook als die niet uit de koker van het college of de coalitiepartijen komen. Out of the box denken. Je niet verschuilen achter landelijk beleid. Hebben we hier een gezamenlijk doel of…. zegt u het maar.
Ik zou zo graag aan vrienden in het land willen vertellen waar we in Medemblik mee voorop lopen, waar we echt trots op zijn.
Laten we het volgend jaar beter doen.
Dankuwel
0