Aanbieden petitie en stille tocht | laagvliegroute

| Maria Weeber

Dinsdag 13 maart gaat de actiegroep tegen de laagvliegroute in Den-Haag zijn petitie aanbieden. De actiegroep en PWF zijn blij dat de bouw van Lelystad Airport een jaar is uitgesteld.

Tijdens de persconferentie over het uitstellen van de vliegroutes gaf minister Cora van Nieuwenhuizen aan dat ze het advies van de MER zal opvolgen. (MER is het nieuwe onderzoeksrapport over geluids en milieuoverlast van vliegroutes van Lelystad Airport). Voor ons in West Friesland is de nieuwe MER niet echt een goede verandering. Het luchtverkeer moet onder het verkeer van Schiphol blijven vliegen over het Ijsselmeer dus ze blijven op FL060. (1800 meter) hoogte. Bij Andijk kan men stijgen en dat geeft 70 decibel aan geluid. Wanneer het militaire oefengebied (TRA10) niet actief is kunnen de vliegtuigen snel klimmen en zal het hoog boven Andijk overvliegen. Maar 120 dagen per jaar is het TRA10 actief, dus 120 dagen per jaar komt er geluids en milieulast boven Andijk. Het is vertrekkend verkeer naar Groot Brittanie over Andijk. (eerst was het naar IJsland) Dat geeft meer geluidsoverlast dan inkomend verkeer. We hadden als werkgroep protest aangetekend en gezegd dat het vliegverkeer wel over de afsluitdijk zou kunnen gaan vliegen, of lager dan West Friesland. Dat protest zagen we wel terug in de nieuwe MER. Alleen, we hadden er niet veel aan. Hoger bij de afsluitdijk kan niet, daar zijn ook militaire oefeningen en lager kan ook niet, daar is Schiphol de baas

Aanbieden Petitie:

Omdat het handhaven van de MER voor West-Friesland zeer ongunstig is gaan we naar de Tweede Kamer in Den Haag. Op Dinsdag 13 maart om 13.00 uur. In Den-Haag overhandiging we de petitie “stop laagvliegroutes boven West Friesland”.

Wie gaat er mee? Opgave bij maria.weeber@me.com

Klik Hier en Hier om de brief aan de tweede kamer en het verzoek aan de tweede kamerleden te downloaden.

Stille tocht in Andijk:

Om 19:00 uur start er in Andijk een stille tocht met titel: HET EINDE VAN DE STILTE IN ANDIJK.  De start is om 19:00 uur bij Mariska’s Corner Middenweg 57 in Andijk. Loop allen mee!!!!

0