ANBI profiel

|

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik.

Financieel verslag P.W.F. 2015
Inkomsten PWF 2015
===========
In kas 1 januari 2015 € 983.13
Donatie P.Koning 12 x €120 = 1440.00
Donatie S.Zeilemaker12 x € 120 = 1440.00
Donatie J.Haakman 120.00
Contributie leden 140.00
Fractiegeld 1200,00
Totaal € 5323.13

Uitgaven PWF 2015
=========================
Kosten nieuwjaarsduik 52.76
Parkeergeld a Haarlem 18.40>
Kantoorben. Fractie 184.39
Onderhoud website 217.80
>Advertentiekosten 382.59
Actielosten fractie 134.95
Reparatie Ipad 223.00
Cadeau spreker 35.00
Teambuilding fractie 156.23
Totaal Inkomsten 5323.13 – uitgaven 1405.12 = € 3918.01
Totaal in kas december 2015: 3918,01 euro
========================

Financieel verslag P.W.F. 2016
Inkomsten P.W.F 2016
=====================
In kas 1 januari 2016 € 3918.01
Fractiegeld 1200.00
Donatie P.Koning 12 x € 120= 1440.00
Donatie S.Zeilemaker 12 x €120= 1440.00
Contributie leden 150.00
Sub totaal € 8148.01
Uitgaven
====================
1. Onderhoud website €217.80
3.Administratiekostenn tbv fract. 37.43
4. Administratiekostenn fractie 43.29
5.Zaalhuur fractievergadering 60.00
6.Administratiekosten.tbv fractie 30.75
7.Administratiekosten fractie 31.45
8.Cadeau sprekers windmactie 66.98
9. Administartiekosten fractie ink125.44
10.Organisatie publ. Rodi adver 86.39
11.Organisatie publ.Rodi adver. 148.10
12. Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
13.Oproep cursus Rodi € 218.45
14.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
15.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
16.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
17. Organisatie publ. Rodi adver. 61.71
18.Administratie fractie 34.70
19.Teambuilding 77.12
20.Publiciteit organisatie 116.85>>
inkomsten € 8148.01 minus € 1716.51 = € 6431.50
Totaal in kas december 2016: 6431,50 euro
============================================

Bestuursleden:
Voorzitter: Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
Secretaris: Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
Penningmeester: Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com

Beloningsbeleid: geen.
Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018 volgt.
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik,

2raadszetels:
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker. siemzeilemaker@hotmail.com
Raadslid S.P.P. Koning. pieter.koning@icloud.com

0