ANBI profiel

|

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik.

 

Financieel verslag P.W.F. 2016
Inkomsten P.W.F 2016
=====================
In kas 1 januari 2016 € 3918.01
Fractiegeld 1200.00
Donatie P.Koning 12 x € 120= 1440.00
Donatie S.Zeilemaker 12 x €120= 1440.00
Contributie leden 150.00
Sub totaal € 8148.01
Uitgaven
====================
1. Onderhoud website €217.80
3.Administratiekostenn tbv fract. 37.43
4. Administratiekostenn fractie 43.29
5.Zaalhuur fractievergadering 60.00
6.Administratiekosten.tbv fractie 30.75
7.Administratiekosten fractie 31.45
8.Cadeau sprekers windmactie 66.98
9. Administartiekosten fractie ink125.44
10.Organisatie publ. Rodi adver 86.39
11.Organisatie publ.Rodi adver. 148.10
12. Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
13.Oproep cursus Rodi € 218.45
14.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
15.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
16.Organisatie publ. Rodi adver. 86.39
17. Organisatie publ. Rodi adver. 61.71
18.Administratie fractie 34.70
19.Teambuilding 77.12
20.Publiciteit organisatie 116.85>>
inkomsten € 8148.01 minus € 1716.51 = € 6431.50
Totaal in kas december 2016: 6431,50 euro
============================================

Financieel verslag P.W.F. 2017
Inkomsten P.W.F 2017
=====================
In kas december 2016 6431,50
Fractiegeld 1200,00
Donatie P.Koning 12 x € 120= 1440.00
Donatie S.Zeilemaker 12 x €120= 1440.00
Contributie leden 180,00
Sub totaal € 10691,50
Uitgaven
====================
1. Onderhoud website €217.00
2. Kantoorbenodigdheden tbc fractie 86,68
3. Cadeau spreker 40,00
4. Nieuwjaarsduik vergunning 40,00
5. Advertentiekosten cursus 220,92 euro
6. Onkosten spreker 16,99 euro
7. Advertentiekosten fractie 86,40 euro
8. Fotosessie website 135,00
9. Advertentiekosten Facebook 10,00
10. Onkosten fractie 96,80
11. Kantoorartikelen 20,99
12. Kantoorbenodigdheden 9,95
13. Organisatie actie 32,15
14. Organisatie actie 32,15
15. Nieuwe website, presentatie 1815,00
16. Onkosten nieuwjaarsduik 48,99
17. Teambuilding 65,95
18. Ledenvergadering 31,60

inkomsten € 10691,50 minus € 3027,10 = € 7664,40
Totaal in kas december 2016: 7664,40
============================================

 

Bestuursleden:
Voorzitter: Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
Secretaris: Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
Penningmeester: Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com

Beloningsbeleid: geen.
Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018 staat op de website PWF-medemblik.nl
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik,

2raadszetels:
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker. siem@pwf-medemblik.nl
Raadslid M. Weeber maria@pwf-medemblik.nl

0