ANBI profiel 2018

|

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik.

—————————————————————————————

Ontvangen 2018

In kas                                                         7664,40

1. Fractiegeld                                             1200,-

2. Contributie 20 x 15 euro                           300,-

3. Donatie S. Zeilemaker                            1440,-

4. Donatie P. Koning                                    960,-

5. Donatie M. Weeber                                  720,-

Totaal ontvangen                                      12284,40

—————————————————————————————

Uitgaven 2018

1. Nieuwe website                                       1210,-

2. Rodi advertenties campagne                   4895,02

3. Kantoornbenodigdheden fractie                 369,34

4. Zaalhuur + consumpties 3 x                       376,55                                     Andijk laagvliegroute

5. Campagnemateriaal via Sofia                  1086,70

6. Onderhoud website onestepsolutions        179,69

7. Cadeaus gastsprekers                                158,17

8. Teambuilding.                                               107,23

9. Vergunning nieuwjaarsduik.                          133,30

10. Onkosten nieuwjaarsduik.                             68,-

11. Kosten Triodos bank                                   104,-

12. Parkeerkaarten Den-Haag (2e kamer)         18,-

13. Zoetezee afspraken nieuwjaarsduik              53,-

Totaal uitgaven                                               8759,01

—————————————————————————————

Ontvangsten                                                  12284,40

Uitgaven                                                          8759,01

Totaal in kas per 1-1-2019                               3525,39

—————————————————————————————-

Bestuursleden:

Voorzitter: Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
Secretaris: Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
Penningmeester: Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com

Beloningsbeleid: geen.
Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018-2022 staat op de website PWF-medemblik.nl
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik,

2raadszetels:
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker.  Info@pwf-medemblik.nl
Raadslid M. Weeber info@pwf-medemblik.nl

Tijdelijk raadslid (vervanging in verband met ziekte M. Weeber) P. Koning info@pwf-medemblik.nl

 

0