ANBI profiel 2020

|

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik.

—————————————————————————————

Ontvangen 2020

In kas 01-01-2020                                      6685,80

1. Fractiegeld                                             1200,-

2. Contributieleden                                      275,-

3. Donatie S. Zeilemaker                            1440,-

4. Donatie P. Koning                                   1440

Totaal ontvangen                                         4355,-

—————————————————————————————

Uitgaven 2020

1. Onderhoud website                                    127,66

2. Kantoorbenodigdheden 2 x                          48,90

3.Mediahuis                                                     332,27

4.Bindmachine partijplan                                  34,48

5.Advertenties Rodi                                         691,06

6. Bloemen overlijden Maria                             60,00

7.Bestuursvergaderingen 3 x                            49,40

8.Kosten Triodosbank 2020                             155,66

9. 2 x paskosten Triodosbank                            40,00

Totaal uitgaven                                               1539,43

—————————————————————————————

Totaal in kas per 1-1-2021                             9501,37

—————————————————————————————-

Klik HIER voor de balans van 2020

Bestuursleden:

Voorzitter: Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
Secretaris: Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
Penningmeester: Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com

Beloningsbeleid: geen
Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018-2022 (manifest) staat op de website PWF-medemblik.nl
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik.

2raadszetels:
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker  –  siem.zeilemaker@raadmedemblik.nl

Raadslid S.P.P. Koning –  pieter.koning@raadmedemblik.nl

 

0