ANBI profiel 2019

| Willemein Hassink

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF is een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van de gemeente Medemblik.

—————————————————————————————

Ontvangen 2019

In kas 01-01-2091                                      3525,39

1. Fractiegeld                                             1200,-

2. Contributieleden                                      270,-

3. Donatie S. Zeilemaker                            1440,-

4. Donatie P. Koning                                   1440

5. Donatie M. Weeber                                  120,-

Totaal ontvangen                                        4470,-

—————————————————————————————

Uitgaven 2019

1. Onderhoud website                                    119,19

2. Rodi advertenties                                        392,86

3. Aankoop IPad                                             276,16

4. Onkosten bankpas                                     128,40

5. Teambuilding fractie                                    76,11

6. Onkosten nieuwjaarsduik                          107,-

7. Bloemen 4 mei                                            50,-

8. Cadeau afscheid fractieleden                    134,87

9. Kantoorbenodigdheden                                25,-

 

Totaal uitgaven                                             1309,59

—————————————————————————————

Totaal in kas per 1-1-2020                           6685,80

—————————————————————————————-

Bestuursleden:

Voorzitter: Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
Secretaris: Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
Penningmeester: Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com

Beloningsbeleid: geen
Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018-2022 staat op de website PWF-medemblik.nl
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik,

2raadszetels:
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker  –  siem.zeilemaker@raadmedemblik.nl

Raadslid S.P.P. Koning –  pieter.koning@raadmedemblik.nl

 

0